Bibliografia

1. Tyszkowa M.: Zachowanie się dzieci  szkolnych w sytuacjach trudnych. PWN, Warszawa

1972.

2. Wilgucka- Okoń B.:  Dojrzałość szkolna dzieci, a środowiska. PWN, Warszawa 1972.

3. Wołoszynowi L.(red.): Materiały do nauczania psychologii. PWN, Warszawa 1970.

4. Wołoszynowi L.: Psychologia pomaga wychowaniu. WP, Warszawa 1960.

5. Wygotski L.S.: Wybrane prace psychologiczne. PWN, Warszawa 1971.

6. Okoń W.: Zabawa, a rzeczywistość. WSiP, Warszawa 1987.

7. Brzezińska A.: Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

WSiP, Warszawa 1987.

8. Capińska E.: Dziecko dobrze przygotowane do szkoły. „Edukacja i dialog” 1996, nr 1

Społeczna funkcja rodziny podkreśla jej rolę w utrzymaniu ciągłości i jednolitości życia społecznego – można ją określić jako funkcję łączności kulturowej. Od najdawniejszych czasów rodzina przekazuje swym dzieciom odziedziczone po przodkach i wypracowane przez siebie wartości kultury, kształtuje podstawowe pojęcia o życiu społecznym, podstawy światopoglądu i pojęcia etyczno-moralne.


CHMAJ L. – Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963, PZWS.

DILTHEY W. – Gesammelte Schriften, Brand V und XI. Die Geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Leipzig 1934.

DRYJSKI A. – Zagadnienia seksualizmu dziecka i młodzieży szkolnej. Biologia, Psychologia, Pedagogika. Warszawa 1934.

KAMIŃSKI A. – Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice emipirycznej. W. R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław 1974, Ossolineum.

KAMIŃSKI A. – Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, STUDIA PEDAGOGICZNE, 1970 T. XIX.

KOŚCIELECKI S. – Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1979, PWN.

KOTARBIŃSKI T. – Próba zastosowania pewnych pojęć prakseologii do metodologii pracy umysłowej. Wybór pism, T. I, Warszawa 1957, PWN.

KOZIELECKI J. – Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1976.

KUJAWIŃSKI J. – Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Warszawa 1990, WSiP.

ŁUKASZEWSKI W. – Szanse rozwoju osobowości. Warszawa 1984, KiW.

MIĄSO J. – Historia wychowania – wiek XX. Warszawa 1984, PWN.

NOWAK S. – Metody badań socjologicznych – wybór tekstów. Warszawa 1956, PWN.

OKOŃ W. – Słownik pedagogiczny. Warszawa 1975, PWN.

OKOŃ W. – Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984, PWN.

OKOŃ W. – Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa 1993, WSiP.

PILCH T. – Zasady badań pedagogicznych. Wrocław 1977, Ossolineum.

PROGRAM NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO KLAS I – III. Warszawa 1992, FREN.

PRZETACZNIK – GIEROWSKA M., WYSZYŃSKA A. – Stefan Szuman 1889 – 1989. W stulecie urodzin. Kraków 1990.

SŁOBODZIAN Z. – Twórcza praca dziecka. Warszawa 1961, PZWS.

SPENCER H. – O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym. (przekł. M. Siemiradzki). Warszawa 1880.

SZEWCZUK W. – Stefan Szuman – szkic do portretu. W: Rozwój i wychowanie. Warszawa 1963.

SZUMAN S. – Afirmacja życia. Lwów 1938.

SZUMAN S. – Dzieła wybrane T. I-III. Warszawa 1985,

SZUMAN S. – Ilustracje w książkach dla dzieci i młodzieży. Kraków 1951.

SZUMAN S. – Metody psychologii pedagogicznej. Warszawa 1934.

SZUMAN S. – O czynnikach kształtujących psychikę dziecka w wieku szkolnym. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY 1955, nr 4.

SZUMAN S. – O naukowym poznaniu cech psychicznych rozwoju dzieci. NOWA SZKOŁA, 1956.

SZUMAN S. – O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1962, PZWS.

SZUMAN S. – O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1968, PZWS.

SZUMAN S. – Pojęcie wolności w wychowaniu jako temat obrad Światowego Kongresu Pedagogicznego w Locarno. SZKOŁA POWSZECHNA, z. 4 1927.

SZUMAN S. – Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka. Wrocław 1955.

SZUMAN S. – Rozwój myślenia u dzieci w wieku szkolnym. Lwów – Warszawa 1938,

ŚLIWERSKI B. – Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki. Kraków 1992, IMPULS.

ŚLIWERSKI B. – Edukacja w wolności. Kraków 1992, IMPULS.

TATARKIEWICZ W. – Historia filozofii. T. I-III. Warszawa 1968, PWN.

TOMASZEWSKI T. – Wstęp do psychologii. Warszawa 1969, PWN.

WOJNAR I. – Perspektywy wychowawcze sztuki. Warszawa 1966, NK.

ZACZYŃSKI W. – Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968, PZWS.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Analiza wyników badań Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci Rozwijanie czynności umysłowych dzieci start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zmienne i wskaźniki ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA
%d blogerów lubi to: