Okres przedszkolny

Pod koniec okresu przedszkolnego występuje u dzieci pewna tendencja do większej niż uprzednio równowagi emocjonalnej, ale uczuciowy stosunek do świata ciągle dominuje nad stosunkiem intelektualnym. Owa uczuciowość dziecka jest cechą w pierwszym stopniu sprzyjającą rozwojowi społeczno-moralnemu, jak i rozwój ten utrudniającą. Duża wrażliwość emocjonalna sprawia, że wychowanie społeczno-moralne odnoszące się przede wszystkim do sfery uczuć i woli odgrywa w okresie przedszkolnym szczególnie znaczącą rolę. Równocześnie jednak, jak stwierdza K. Kotłowski, metody oddziaływania w tej dziedzinie „są piętą Achillesową współczesnej teorii wychowania.”[1]

Wychowanie moralne to oddziaływanie na osobowość dziecka w celu zaznajomienia go z obowiązującymi w społeczeństwie normami postępowania, wpojenia przeświadczenia o ich słuszności oraz skłonienia do postępowania według tych poznanych i przyjętych norm. Treść moralności, którą mamy wpoić dzieciom nie sprowadza się do tradycyjnej moralności „dobrego zachowania się” i życzliwości.

Zadaniem rodziców jest „umieszczenie” w osobowości dziecka takich cech i wartości, jak: sprawiedliwość społeczna, wrażliwość na krzywdę, umiłowanie ojczyzny, uczucie internacjonalizmu, szacunek do pracy, troska o mienie ogółu, osobiste zaangażowanie w życie społeczne. Rodzice powinni uświadomić sobie, jak ważne są to składniki osobowości ludzkiej. Dopiero, gdy wszystkie te wartości i dążenia kierują postępowaniem człowieka, można stwierdzić, iż jest on jednostką w pełni moralną.


[1] K. Kotłowski „ Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego.” Wrocław 1976 Ossolineum s. 153

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

Analiza wyników badań Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci Rozwijanie czynności umysłowych dzieci start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zmienne i wskaźniki ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA
%d blogerów lubi to: