Próby korygowania wypowiedzi dzieci

Wielu rodziców podejmuje próby korygowania wypowiedzi dzieci, starając się w ten sposób pomóc im w osiąganiu oraz wyższego poziomu rozwoju mowy.

Zasięg starań rodziców w tym zakresie obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 1. Korygowanie poprawności wypowiedzi dzieci przez rodziców.

Opinia rodziców dotycząca   kwestii korygowania wypowiedzi dzieci

Liczba

%

wsłuchują   się w wypowiedzi dzieci i korygują błędy

37

97,4

Nie przejawiają   zainteresowania poprawnością językową dziecka

1

2,6

Razem

38

100

Z tabeli wynika, że prawie wszyscy rodzice wsłuchują się w wypowiedzi dzieci i korygują ich błędy językowe. Pozwala to mieć nadzieję, że we współpracy z nauczycielem przedszkola mogą osiągnąć zadowalające efekty.

Rodzina jako środowisko wychowawcze znajdują się obecnie w trudnej sytuacji mimo różnorodnych na jej rzecz świadczeń, mimo przejmowania od niej wielu tradycyjnych jej funkcji przez palcówki oświatowe.

Trudności związane z planowym przebiegiem procesu pedagogicznego wiążą się również z głęboko zakorzenionym w niektórych środowiskach przeświadczeniem, że wychowanie rodzinne nie wymaga specjalnego przygotowania, z brakiem zrozumienia ze strony rodziców dokonujących się przemian oraz ich konsekwencji dla wychowania w ogóle, w tym także dla wychowania umysłowego.

W rozważaniach naszych warto zastanowić się nad kwestią, w jakim stopniu rodzic może kierować rozwojem umysłowym dziecka, to znaczy jak daleko sięgają wpływy dorosłych zmierzające do kształtowania osobowości dziecka, biorąc pod uwagę wewnętrznie ukierunkowane tendencje rozwojowe i wrodzone właściwości organizmu.

Otóż zadaniem wychowania umysłowego w rodzinie jest nie tylko rozwijanie wrodzonych tendencji i nawyków, ale również wzbudzanie zainteresowań i ukierunkowanie ich poprzez umiejętne działania rodziców. W zakresie sfery intelektualnej można to osiągnąć poprzez zaznajamianie dzieci z otoczeniem społecznym, przyrodniczym, a także aktywizację myślenia dziecka oraz innych procesów poznawczych. Stosowanie przez matki i ojców odpowiednich zasad, metod i środków oddziaływania wychowawczego tj. częste rozmowy z dziećmi, spacery, wycieczki, wspólne zabawy, gry czytanie im bajek, opowiadań, przyczynia się do wzbogacania słownika, pobudza wyobraźnię oraz rozwija pamięć, uwagę i procesy myślowe.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

Analiza wyników badań Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci Rozwijanie czynności umysłowych dzieci start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zmienne i wskaźniki ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA
%d blogerów lubi to: