Współpraca rodziców z przedszkolem

Jedną z form współpracy z rodzicami są zebrania. Mogą to być zebrania ogólne lub grupowe. Przeważnie zaraz z początkiem roku szkolnego, a więc we wrześniu, odbywa się w każdym przedszkolu zebranie ze wszystkimi rodzicami, na którym kierownictwo danej placówki udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących regulaminu i przeprowadza wybory komitetu rodzicielskiego. Rodzice zapoznają się także z warunkami pobytu dziecka w placówce, poznają personel pedagogiczny. Na zebraniu takim dyrektor informuje zebranych o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki, przedstawia wszelkie problemy, których rozwiązanie wymaga współdziałania rodziców.

Wydaje się jednak, że w celu bezpośredniego włączenia rodziców w życie przedszkola, najbardziej wartościową, efektywną rolę spełniają zebrania grupowe, przewidziane dla rodziców dzieci uczęszczających do tego samego oddziału. Częstotliwość tych spotkań zależy jednak w dużej mierze od nastawienia, od zgłaszanego zapotrzebowania samych zainteresowanych. Tematyka zebrań grupowych powinna dotyczyć zagadnień, które w danym roku szkolnym mają być szczególnie wyeksponowane. Powinny być one omawiane w sposób interesujący dla rodziców i tak dobrane, aby wzbogacały ich wiedzę o wychowaniu dzieci. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola już trzeci, czy czwarty rok, wiedzą więcej o pracy przedszkola. Gorzej przedstawia się sprawa w grupach rodziców zapisujących dzieci do oddziałów 5-godzinnych. Nauczycielka powinna te sprawy możliwie dokładnie przedstawić na pierwszym zebraniu, wyjaśniając specyfikę pracy z sześciolatkami, szczegółowo omawiając znaczenie wszechstronnego rozwoju dzieci. Należy przekonać rodziców, że cały dzień pobytu w przedszkolu jest dla dziecka bardzo ważny. Warto wspomnieć o rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka w tym wieku, wiele czasu poświęcić zagadnieniom higieny i samoobsługi, gdyż będą one mieć wpływ na organizację pracy. Można również powiedzieć rodzicom o miesięcznym planie pracy, pokrótce zapoznać z nim, wskazać na treści, które zostały wybrane z poszczególnych działów programowych; zaproponować wycieczki, przedstawić, jakie zabawy i ćwiczenia będą przeważać. Inną sprawą, którą należy poruszyć na zebraniu, jest prawidłowy rozwój mowy dziecka, za który odpowiedzialne są dom rodzinny i przedszkole. Należy uświadomić rodzicom, że powinni z dzieckiem dużo rozmawiać, zainteresować się wierszem, którego dziecko uczy się w przedszkolu, dbać o rozwój i wzbogacanie słownika dziecka, czytać mu czasopisma dziecięce lub ulubione bajki. Warto zwrócić uwagę na to, aby dziecko miało w domu przybory do rysowania, malowania, nożyczki i możliwość korzystania z nich, gdyż ma to ogromne znaczenie dla rozwoju motoryki, sprawności manualnych. Zebrania grupowe są okazją do bezpośredniej wymiany zdań, dotyczącej aktualnych zamierzeń wychowawczych realizowanych w danej grupie – osiągnięć i trudności, wspólnych radości i wspólnego szukania środków zaradczych. Nauczycielka musi pamiętać, że na zebraniu grupowym nie należy podawać przykładów imiennych z pracy z dziećmi i omawiać spraw dotyczących poszczególnych dzieci (zachowania, postępów, rozwoju). Może to zrobić dopiero po zakończeniu zebrania, w rozmowach indywidualnych z rodzicami.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

Analiza wyników badań Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci Rozwijanie czynności umysłowych dzieci start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zmienne i wskaźniki ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA
%d blogerów lubi to: